กิจกรรมพัฒนาเด็กวัย 5-6 ปี

เด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยมีความฉลาดทางอารมณ์ รับมือกับความเครียดหรือปัญหาในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นั้น การเลี้ยงดูช่วง 6 ปีแรกเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพ่อแม่สามารถช่วยให้ลูกมีพัฒนาการหรือความฉลาดทางอารมณ์ผ่านการเลี้ยงดูและการสร้างกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัย

การทำกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์เด็กวัย 5-6 ปี

1.กระตุ้นให้เขาเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออาหารโดยให้ทางเลือกสัก 2-3 ข้อ

2.เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณเมื่อมีปัญหา เช่น ทะเลาะกับเพื่อนคุณควรบอกให้เขาพูดด้วยตนเอง (โดยมีคุณคอยชี้แนะ)

3.พูดคุยเรื่องตลกหรือให้ทายคําาถาม“อะไรเอ่ย”

4.ให้เขาดูนิตยสารเกี่ยวกับคนต่างวัฒนธรรม และพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวของเขากับคนอื่น

5.ใช้ภาพมาพูดคุยกับเขาถึงสิ่งที่เป็นอันตราย “ของจริง” เช่น ปืน ไฟไหม้ และสิ่งที่ไม่จริง เช่น ผี ความมืด

6.ใช้กล่องเปล่าสร้างจินตนาการสถานที่เช่น บ้าน ร้านค้า สถานีดับเพลิงเป็นต้น

7.เวลาที่เขาอยู่กับเพื่อน คุณควรให้พวกเขาได้เล่นเกมที่ต้องช่วยกัน เช่น ช่วยสร้างบ้าน (จากผ้าห่มเก่า) หรือเตะบอล

8.กระตุ้นให้เขาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกฎที่บ้านกับโรงเรียน และอธิบายเหตุผลที่ต้องมีกฎเหล่านี้

ขอบคุณข้อมูล จาก สสส.